“Ouran High School Host Club” has a New Trailer

TBS’s new drama series “Ouran High School Host Club” has the trailer.

 

The cast:

Yamamoto Yusuke – Tamaki

Kawaguchi Haruna – Haruhi

Nakamura Masaya – Mori

Daito Shunsuke – Kyoya

Takagi Shinpei – Hikaru

Takagi Manpei – Kaoru

Chiba Yudai – Honey

Ryusei Ryo – Umehito

Advertisements